A Tell Out! egy angol magánoktatási rendszer, tankönyv és módszertan egyben, amelynek a kulcs szavai:

 

K O M M U N I K Á C I Ó  F E J L E S Z T É S

M A G Á N Ó R Á K

M E G F I Z E T H E T Ő  Á R

K Ö Z V E T L E N S É G  É S  B I Z A L O M

A Tell Out! a valódi, gyakorlati, angol kommunikáció megtanításáról és kifejlesztéséről szól. A hétköznapi nyelvhasználat során nem azzal foglalkozik az ember, hogy mindent a megfelelő nyelvtani elemmel használt-e, s ez mennyire befolyásolja a mondatot. A biztos nyelvtani alap nélkülözhetetlen, azonban sokkal inkább a cél, hogy megértsük amit, a másik fél mond, s a legfontosabb, hogy erre tudjunk önállóan reagálni.


A Tell Out! rendszere pontosan erre az önálló megszólalásra épül, ugyanis ez a nehezebb. Értelmezni egy angolul írott szöveget, megérteni ”valamit” az utcán minket megállító turista kérdéseiből könnyebb dolog, alap esetekben még tanári segítség sem szükséges, hisz online szótárak ezrei vannak. Ám mindezt fordítva, azaz az önálló mondatalkotás már erős segítséget igényelhet. A Tell Out! kifejezetten arra épül, hogy akár 100% kezdő szintről is képesek legyünk megszólalni, megértetni magunkat úgy, hogy kerek, értelmes mondatokat alkossunk, s ne a szavakat pakoljuk random egymás mellé + hadonászunk a kezünkkel.

Mindezt úgy, hogy nem a fénymásolt feladatlapokat töltögeted ki, hanem minden szükséges grammatikai anyagrészt szabály és logika alapján megérteni – mert, igen rengeteg logika és egymásra épülő elem van az angolban – majd kizárólag szóban begyakorolni a képzéseket mintafeladatokkal, majd szintén csak szóban kommunikáció fejlesztés alapú feladatokat végezni. Mindenhez szolgál a Tell Out! Angol nyelvi alapozó ismeretek  tankönyvem, mely a webshop-ban megvásárolható!

A Tell Out! segít abban, hogy megértsd az angol nyelv sajátosságát gyakorlati oldalról. Aki nyelvvizsgára, érettségire stb. készül, rengeteg nyelviskola, magántanár és oktatási anyagból tud válogatni, s folyamatosan gyakorolni. Azonban, ha cél, hogy önállóan angolul tudj kommunikálni, válaszolni angolul az utcán bárkinek, prezentálni a munkahelyen, angolul improvizálni a váratlan szituációkban, s nem utolsó sorban tolmácsolni egy külföldi videót a párodnak, akkor erre való a Tell Out! Nem beszélve az önbizalom kérdésről. Merd kimondani angolul is, amit szeretnél, hisz Tell Out! = Mondd ki!

Nem számít, hogy teljesen kezdő vagy, nem számít, hogy nem vagy fiatal és szintén nem, hogy több éven át küzdöttél ezzel, lehet sikertelenül. Ha van cél és motiváció, akkor megfelelő intenzitással 1,5 év alatt el lehet jutni oda, hogy önállóan beszélsz. És, hogy ez megvalósuljon, ehhez kell egy kis Tell Out! fűszer!

Szilágyi Szabolcs

MINDEN AMI,

NEM NYELVIZSGA FELKÉSZÍTÉS

NEM EGY ÁLTALÁNOS TANFOLYAM

NEM EGY NYELVISKOLA A CSOPORTOS ANGOL ÓRÁKKAL!

 

IT’S YOUR ENGLISH LESSON

MI A TELL OUT?

® TELL OUT!     © 2020, WWW.TELLOUT.HU    www.facebook.com/justtellout

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon